Vår advokatbyrå hjälper dig i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg

Befinner du dig i Uddevalla är Advokatfirman Hallberg den advokat du skall använda dig av, om du har någon rättstvist eller liknande ärenden. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Advokatfirman Hallberg ! Nedan ser du ett urval av de tjänster vi erbjuder.

Vi erbjuder rådgivning och juridiska ombud inom praktiskt taget samtliga juridiska områden. Vare sig du representerar ett företag eller privatperson för vi din talan. Oavsett om du är misstänkt för ett brott eller blivit utsatt för ett har du rätt till ett juridiskt biträde. Det är någon som för din talan inför domstol och myndigheter.

Ibland bekostas detta biträde av staten, men i vissa fall måste du själv stå för kostnaden. Då kan det vara bra att ha en hemförsäkring, som täcker en stor del av dessa utgifter. När man blir misstänkt för ett brott utses en offentlig försvarare av domstolen. Denna ska se till sin klients bästa och bortse från personliga och moraliska tankegångar. Vi tar emot förfrågningar från domstolarna och kan således agera offentliga försvarare i brottmål.

Brottmål

Familjerätt

Skadeståndsrätt

Affärsjuridik

Företagsrätt

Socialrätt

Arvs- & testamentsrätt

Processrätt

Utlänningsrätt