Företagsrätt

Såväl i handelsbolag som i aktiebolag bör delägarna tänka efter före vad konsekvenserna blir vid en delägares skilsmässa, längre sjukdom, dödsfall, pantsättning eller försäljning av andelarna. Dessa situationer kan man med fördel reglera i ett kompanjonavtal för att slippa dyra tvister och ovänskap.

I aktiebolag kan man dessutom reglera bestämmelser om beslutsfattande inom bolaget genom beslutsbindningar och bestämmelser som reglerar överlåtelser av aktier genom överlåtelsebindningar i aktieägaravtal. Kompanjonavtal och aktieägaravtal kan underlätta många framtida problem mellan delägare i bolag.

• Kapitalökning och nedsättning

• Byte av bolagsnamn

• Tillsättning av företagsledare

• Fullmakter

• Förflyttning av bolagssäte

• Etablering av driftställen och avdelningskontor

• Avveckling, likvidation 

• Bokslut, bolagsstämmor, etc