Familjerätt i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg

Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, föräldraskap, arv, testamente och liknande.

Frågor som rör familjen är känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för de som berörs. Det viktigt att ha en kompetent och professionell advokat vid din sida när det krävs juridisk kompentens för att lösa en familjerättslig tvist.

Familjerätten är en komplicerad del av juridiken där det juridiska ombudets åtgärder ofta får en direkt och avgörande inverkan på klientens situation. Tveka därför inte att kontakta oss om Du har familjerättsliga frågeställningar.

Advokatbyrån biträder klienter och erbjuder rådgivning angående bl.a.

• Adoption

• Arvsrätt

• Barns boende 

• Umgänge med barn 

m.m.