Våra advokater hjälper dig med brottmål i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg

Brottmål

I brottmål avgörs vad som är en kriminell handling och vilket straff som kan utdömas av en domstol, t ex böter eller fängelse. Blir du utsatt för brott kan du som brottsoffer (målsägande) få hjälp av ett målsägandebiträde. Vi bistår dig under hela processen.

Vi ser brottmål som en av våra starkaste områden. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi förordnas av tingsrätten eller på begäran av den enskilde.

Vår advokatbyrå ger varje enskild klient samma fokus och engagemang och är alltid noga med att samarbetet ska fungera för att du ska känna starkt förtroende för våra medarbetare. Vi är även mycket måna om att sekretessen vid varje ärende är optimal.